Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Wat is de keerkring?

Een lokale ruilkring voor goederen en diensten. We zijn een LETS: een Lokaal Economisch Transactie Systeem.  Het basisidee van LETS komt uit Canada.

Nu vind je LETS in heel veel landen, in en buiten Europa. In Groningen heet LETS  De Keerkring en we bestaan sinds 1994.

We hebben ongeveer 135 deelnemers en zijn een Stichting. (Milieu)-vriendelijk ontmoeten en handelen vinden we belangrijk.

Voor een uur werk krijg je 10 punten, ongeacht je scholing en achtergrond. Een uur van je tijd wordt gewoon hetzelfde beloond, wie of wat je ook bent.  

 

De Keerkring is ruilhandel:

Een ruilkring waar mensen diensten en goederen uitwisselen. Euro’s heb je dus niet nodig: we betalen elkaar met een eigen “munt”-eenheid, de eco. De eco is in niet meer dan een puntentelling in een computer.

Voorbeelden van diensten van deelnemers vind je op de pagina’s met Vraag en Aanbod op de Cyclos site van de Keerkring, alleen door leden in te zien. Jaarlijks komt ook een papieren versie uit. 

De Keerkring is overzichtelijk:

“Echt” geld vliegt de wereld over; niemand weet wat er allemaal mee gebeurt en waar het blijft. Eco’s komen altijd ten goede aan je eigen omgeving.

Je kunt op je Cyclos site altijd zien hoeveel eco's je hebt en waar je eco's naar toe zijn gegaan. Je regelt je eigen administratie, op een eenvoudige manier.

De Keerkring is menselijk:

In de Keerkring telt iedereen mee. Als je een actieve deelnemer bent en geregeld LETS-cafés bezoekt, leer je steeds meer mensen kennen. Je komt dan eerder tot handelen. Je maakt afspraken om elkaar ergens mee te helpen, je vergroot je kennissenkring. Je kunt nieuwe vrienden maken. Dit werkt vooral als mensen concreet gaan handelen en hun vraag en aanbod duidelijk op de site zetten en als je geregeld je gezicht laat zien. Met elkaar kunnen we er dan iets moois van maken.

De Keerkring is werk en inkomen:

Je schept je eigen “geld” door gewoon iets voor iemand te doen. Er zijn ook kansen voor mensen die in de geld-economie geen baan kunnen vinden of weinig geld hebben.

De Keerkring is milieuvriendelijk:

Repareren is er goedkoop, en er wordt minder vervoerd omdat alles lokaal blijft. Het is de lokale kringloopeconomie in de praktijk. Met de Keerkring kunnen we in het klein onze ruil-maatschappij inrichten, om zelf een aandeel te leveren aan een milieu- en mensvriendelijker samenleving.