Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Lid worden kan door een email te sturen naar keerkringgroningen(at)gmail(dot)com.

De contributie is €. 15,00 per jaar. De contributie wordt aan het begin van een kalenderjaar geïnd. Als je de Keerkring machtigt om het bedrag automatisch van je rekening over te schrijven, betaal je slechts 12,50 per jaar. Een machtigingsformulier kun je hier downloaden en stuur je ingevuld en ondertekend naar de penningmeester.

Je kunt het geld overmaken op Triodosbank IBAN: NL84TRIO 019.84.39.962 t.n.v. St. De Keerkring, Groningen onder vermelding van je Keerkringnaam.
Daarnaast betaal je iedere maand 3 eco aan de Keerkring waarmee het bestuur vrijwilligers betaalt.

Als je lid wordt kies je een keerkringnaam, krijg je je inloggegevens voor de website en 20 eco's op je keerkringrekening. Vanaf dat moment  ben je deelnemer aan de Keerkring en kan je advertenties plaatsen en reageren op aanbod en vraag. Op het Letscafe kan je uitleg krijgen over hoe je kan inloggen en verder veel tips. Wil je gebruik maken van een uitgebreide voorlichting meld dit dan via de email of telefonisch.

Lid worden gedurende het jaar

In dat geval betaal je naar verhouding van het aantal kwartalen waarin je dat jaar lid bent. Dus lid worden in het 2e kwartaal betekent, dat je minimaal ¾ keer de minimum jaarcontributie betaalt.

Maak het geld over op Triodosbank IBAN: NL84TRIO 019.84.39.962, t.n.v. St. De Keerkring,  Groningen o.v.v. je Keerkringnaam.

Meer informatie lees je onder andere kopjes op deze site en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting de Keerkring krijg je tijdens het kennismakingsuur. Het Huishoudelijk Reglement kun je als pdf hier ook al inkijken.