Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

 

De Keerkring is.. .

een lokale ruilkring voor goederen en diensten. We zijn een LETS: een Lokaal Economisch Transactie Systeem. LETS vind je op heel veel plaatsen in landen over de hele wereld. In Groningen heten we De Keerkring en we bestaan sinds 1994. We zijn een Stichting en hebben ongeveer 120 deelnemers.

We ruilen van alles; oppas voor de hond, hulp in het huishouden, verhalen vertellen, sokken breien, hulp bij klussen of de belastingaangifte. Maar ook meubels, kleding, taarten, groenten en stekjes uit eigen tuin. We gebruiken daarbij een eigen ‘munt’, de eco. We gaan er van uit dat ieders tijd even waardevol is dus hanteren we een standaard uurtarief van 10 eco per uur.  Alle spullen-prijzen worden in samenspraak bepaald.

De eco is geen tastbaar geld, hij wordt alleen geadministreerd in een computerprogramma. Elke deelnemer kan zelf zijn administratie bijhouden en eco’s overmaken via een computersysteem: Cyclos. Vraag en aanbod zijn overzichtelijk gerangschikt op een voor deelnemers toegankelijke site, waar ook de namen en adressen van de deelnemers te vinden zijn. Je kunt bij je advertenties in Cyclos ook foto's plaatsen.

De Keerkring is menselijk:

In de Keerkring zijn deelnemers belangrijk. Je hebt de mogelijkheid om veel mensen te leren kennen. Geld is niet nodig en het kan tot leuke contacten en nieuwe vriendschappen leiden. Door elkaar te ontmoeten, door samen een klus te klaren of elkaar ergens mee te helpen, biedt de Keerkring een warme samenleving. Er is altijd ruimte voor eigen initiatief. Zo zijn er deelnemers die samen breien, wandelen, films kijken of spelletjes doen. De organisatie staat open voor nieuwe ideeën, als ze maar mens­ en milieuvriendelijk zijn.

De Keerkring is werk en inkomen:

Je schept je eigen ‘geld’ (eco’s) door gewoon iets voor iemand te doen. Op die manier hoef je niet vaak ‘werkloos’ te zijn. Vooral niet als je creatief bent in het aanbieden van diensten of goederen. Als je op de Keerkringsite je vraag en aanbod meldt en actueel houdt, dan valt er genoeg te beleven en te verdienen. Zeker als je daarnaast mensen ook actief benadert.

Geregeld naar een LETScafé gaan helpt om nieuwe mensen te ontmoeten en te ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen. De LETScafé’s worden iedere laatste zondagmiddag en tweede zaterdagochtend van de maand gehouden. Ook ter plekke wordt er gehandeld: dus neem, naast je agenda, je overtollige spulletjes mee en maak er iemand anders blij mee.

De Keerkring biedt mogelijkheden, ook voor mensen die in de geld­economie geen baan kunnen vinden of voor mensen met weinig geld.

De Keerkring is milieuvriendelijk:

Repareren is er goedkoop. Goederen worden alleen vervoerd over kleine afstanden. Gebruikte spullen worden op de Keerkringsite te koop aangeboden en krijgen daardoor een nieuw leven. Vraag en aanbod worden door de Keerkring bij elkaar gebracht. Hierdoor leveren we zelf een aandeel aan een milieuvriendelijkere samenleving.